Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2018-09-26
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Wrzesień 2018
  Aktualności - archiwum
   Powrót do bieżących publikacji (1-6 z 46)

Informacja

2018-05-23

W ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie w dniach od 07 do 18 maja 2018 r. odbył się Trening postaw przedsiębiorczych. W ramach treningu uczestnicy projektu analizowali własne mocne i słabe strony, wyznaczali własne kierunki rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Poznali zagadnienia rynku pracy, elementy, pojęcia i mechanizmy rynku pracy, zapoznali się z procesem aktywnego poszukiwanie pracy.
Koordynator projektu Anna Zdunek
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KONKURSOWEGO „STAWIAM NA SIEBIE"

2018-04-30Dołączone pliki:

1) harmonogram stawiam na siebieHARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU KONKURSOWEGO „ RODZINA TO PODSTAWA”

2018-04-30Dołączone pliki:

1) harmonogram rodzina to podstawaStawiam na siebie

2018-04-27

W dniu 14-15 kwietnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie w ramach realizacji projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Spotkania miały na celu diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu dostosowania form wsparcia adekwatnych do potrzeb beneficjentów projektu.

Koordynator projektu
Anna Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Rodzina to podstawa

2018-04-27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu w ramach ścieżki reintegracji odbyli indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem. Została przeprowadzona indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu pod względem społecznym, która ma na celu dostosowanie form wsparcia adekwatnych do potrzeb uczestników projektu. W dniach 24.04.2018r. – 26.04.2018r. odbyła się I sesja coachingu rodzicielskiego. Były to indywidualne spotkania rozwojowe dla rodziców. Coaching rodzicielski ma na celu wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci i pokazywanie im narzędzi i umiejętności , które w znaczący sposób poprawią jakość wzajemnych relacji i okazywanego dziecku wsparcia.

Koordynator projektu
Alina Kowalska

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Stawiam na siebie

2018-04-27

W terminie od 23 do 27 kwietnia 2018 r. w ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie odbył się Trening kompetencji społecznych. W ramach treningu uczestnicy projektu zdobyli wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, na rynku pracy, zainicjowania zmiany w biernej postawie, sposobie myślenia i działania na rzecz postawy otwartości i współpracy, nabyli i wzmocnili umiejętności interpersonalne. Trening miał na celu podniesienie samoświadomości uczestników, wyznaczenie celów do osiągnięcia w życiu osobistym i zawodowym, budowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu zawodowym i przyszłej pracy.
Trening ukończyło 13 osób, które otrzymały certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Koordynator projektu
Anna Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Wyniki zapytania ofertowego.

2018-04-06

Szczegóły w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Wyniki zapytania ofertowego.Wyniki zapytania ofertowego.

2018-04-06

Szczegóły w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Wyniki zapytania ofertowego.Ogłoszenie

2018-03-21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ogłasza postępowanie w sprawie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach postępowania konkursowego: Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W załączeniu dokumentacja postępowania.

Dołączone pliki:

1) WZUS
2) zalacznik_nr_1
3) Zalacznik_nr_2
4) Zalacznik_nr_3
5) Zalacznik_nr_4
6) Zalacznik_nr_5
7) Zalacznik_nr_6
8) Zalacznik_nr_7
9) Zalacznik_nr_8
10) Zalacznik_nr_9
11) Zalacznik_nr_10Ogłoszenie

2018-03-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ogłasza postępowanie w sprawie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach postępowania konkursowego: Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizacje społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W załączeniu dokumentacja postępowania.

Dołączone pliki:

1) WZUS_stawiam_na_siebie__2.0
2) Zalacznik_nr_1_do_WZUS_2.0
3) Zalacznik_nr_2_do_WZUS_2.0
4) Zalacznik_nr_3_do_WZUS_2.0
5) Zalacznik_nr_4
6) Zalacznik_nr_5
7) Zalacznik_nr_6
8) Zalacznik_nr_7
9) Zalacznik_nr_8
10) Zalacznik_nr_9
11) Zalacznik_nr_10HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE OD MIESIĄCA LISTOPADA 2017 ROKU DO PAŹDZIERNIKA 2018

2018-03-07

1. LISTOPAD 2017 - 16-17.11.2017

2. GRUDZIEŃ 2017 - 07-08.12.2017

3. STYCZEŃ 2018 - 15-16.01.2018

4. LUTY 2018 - 15-16.02.2018

5. MARZEC 2018 - 15-16.03.2018

6. KWIECIEŃ 2018 - 16-17.04.2018

7. MAJ 2018 - 14-15.05.2018

8. CZERWIEC 2018 - 14-15.06.2018

9. LIPIEC 2018 - 16-17.07.2018

10. SIERPIEŃ 2018 - 16-17.08.2018

11. WRZESIEŃ 2018 - 13-14.09.2018

12. PAŹDZIERNIK 2018 - 15-16.10.2018
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) W OKRESIE OD MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU DO WRZEŚNIA 2018

2018-03-07

1. PAŹDZIERNIK 2017 - 19-20.10.2017

2. LISTOPAD 2017 - 23-24.11.2017

3. GRUDZIEŃ 2017 - 14-15.12.2017

4. STYCZEŃ 2018 - 22-23.01.2018

5. LUTY 2018 - 22-23.02.2018

6. MARZEC 2018 - 22-23.03.2018

7. KWIECIEŃ 2018 - 23-24.04.2018

8. MAJ 2018 - 21-22.05.2018

9. CZERWIEC 2018 - 21-22.06.2018

10. LIPIEC 2018 - 23-24.07.2018

11. SIERPIEŃ 2018 - 23-24.08.2018

12. WRZESIEŃ 2018 - 20-21.09.2018
Wyniki zapytania ofertowego nr 2, 3, 4 na pomoc społeczna

2018-02-12

Ofertę nr 2 wygrała firma:
Centrum Reklamy EMEN Marek Nowak
ul. Sikorskiego 1-5, 78-500 Drawsko Pomorski
NIP: 674-104-84-05

Ofertę nr 3 wygrała firma:
Agencja reklamowa EURO MEDIA Lidia Kuśmierska
ul. 3 marca 50.
78-300 Świdwin

Ofertę nr 4 wygrała firma:
Centrum Reklamy EMEN Marek Nowak
ul. Sikorskiego 1-5, 78-500 Drawsko Pomorski
NIP: 674-104-84-05
Wyniki zapytania ofertowego nr 1 na pomoc społeczna

2018-02-02

Ofertę wygrała firma:
Centrum Reklamy EMEN Marek Nowak
ul. Sikorskiego 1-5, 78-500 Drawsko Pomorski
NIP: 674-104-84-05
Zapytania ofertowe:

2018-01-29

Dołączone pliki:

1) Zapytanie ofertowe nr 1,2 2018
2) Zapytanie ofertowe nr 3,4 2018Ogłoszenie projektu

2018-01-10

Informacje w załącznikach.

Dołączone pliki:

1) Ogłoszenie
2) Formularz
3) RegulaminOGŁOSZENIE

2018-01-05

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE ZAPRASZA OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE ’’STAWIAM NA SIEBIE ” AKTYWIZUJĄCEGO SPOŁECZNIE I ZAWODOWO DO POBIERANIA I SKŁADANIA ANKIET REKRUTACYJNYCH

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PLANOWANYCH DZIAŁAŃ UDZIELAJĄ ANNA ZDUNEK, ALINA KOWALSKA – POKÓJ NR 6

Dołączone pliki:

1) Regulamin
2) FORMULARZ REKRUTACYJNYOgłoszenie projektu

2017-11-30

Informacje w załączniku

Dołączone pliki:

1) Ogłoszenie projektuKomunikat

2017-08-29

W miesiącu wrześniu w piątki wnioski o świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+) będą przyjmowane w godz. 7.15-11:00.
Informacja

2017-07-25

Informujemy o możliwości składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego od miesiąca sierpnia 2017r.

(wnioski można składać również drogą elektroniczną)
Projekt socjalny "Rodzina razem" – pobyt w Parku Wodnym "Relax" w Świdwinie.

2017-02-23

W ramach projektu socjalnego "Rodzina razem" realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie w dniu 10.02.2017r. uczestnicy i koordynatorzy projektu udali się Parku Wodnego "Relax" gdzie najmłodsi uczestnicy projektu korzystali z " figlolandu". Celem wizyty było zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci oraz zwrócenie uwagi na rolę aktywności ruchowej w życiu człowieka. Dzieci zażywały kulkowych kąpieli pośród tysięcy kolorowych piłeczek. Intensywne kolory budziły zainteresowanie i zachęcały do zabawy. Było dużo udanej zabawy i niezapomnianych przeżyć.
Koordynatorzy projektu Alina Kowalska Anna Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Projekt socjalny "Rodzina razem" - wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdwinie.

2017-02-09

W ramach projektu socjalnego "Rodzina Razem" realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie w dniu 01.02.2017r. uczestnicy i koordynatorzy projektu wybrali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Jana Śpiewaka mieszczącej się w Świdwińskim Zamku. Celem wizyty było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie dzieci i rodziców do korzystania z książek, a także wskazanie na ogromne możliwości czerpania wiedzy z tradycyjnych źródeł. Pani bibliotekarka w ciekawy sposób opowiedziała o swojej pracy, zasadach funkcjonowania biblioteki oraz o sposobie zapisywania się do biblioteki i wypożyczania książek. Wizyta w bibliotece i czytelni urozmaicona była dodatkowo zabawą, grami i konkursami, które były inspirowane literaturą dla dzieci. Było mnóstwo radości, śmiechu i zabawy. Dzieciom spodobała się przygoda z książką w bibliotece, w której można się świetnie bawić oraz sympatycznie spędzić czas wolny wspólnie z rodzicami.
Koordynatorzy projektu Alina Kowalska Anna Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Projekt socjalny "Rodzina razem" - zabawa integracyjno-karnawałowa

2017-02-01

W ramach realizacji projektu socjalnego "Rodzina razem" w dniu 27.01.2017r. w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie dla uczestników projektu odbyła się zabawa integracyjno-karnawałowa . Celem spotkania była wspólna zabawa dzieci i rodziców oraz przybliżenie rodzinom zwyczajów związanych z karnawałem, kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej. W trakcie zabawy dzieci i rodzice tańczyli oraz brali udział w różnych konkursach.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
PROJEKT SOCJALNY „ RODZINA RAZEM ”

2017-01-27

W ramach projektu "Rodzina Razem" realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, w dniu 19.01.2017 r. uczestnicy i koordynatorzy projektu zwiedzali świdwiński średniowieczny zamek. Przewodniczka oprowadziła wszystkich po komnatach w zamku i przybliżyła jego historię. Uczestnicy projektu z zaciekawieniem słuchali o historii zamku oraz o krążących legendach. Obejrzeli również wystawę „Szlakiem Bojowym Kotła Świdwińskiego” oraz w sali wystawowej obejrzeli prace sztuki współczesnej Pani Marii J. Runo, które w większości są wykonane techniką masy papierowej. Uczestnicy projektu zwiedzali basztę zwidwińskiego zamku, skąd podziwiali piękną panoramę naszego miasta i okolic. Koordynatorzy projektu na zakończenie spotkania przekazali każdej rodzinie zestaw upominkowy promujący 720-lecie nadania praw miejskich miastu Świdwin. Dzieci podziękowały Panu dyrektorowi Świdwińskiego Ośrodka Kultury "Zamek" Bolesławowi Kurkowi za umożliwienie zwiedzenia zamku i wystaw.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
PROJEKT SOCJALNY „ RODZINA RAZEM”

2017-01-19

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie w okresie od listopada 2016 roku do marca 2017 roku prowadzony jest projekt socjalny „ RODZINA RAZEM”.
Projekt skierowany jest do rodzin wielodzietnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, który ma na celu wzmocnić więzi rodzinne poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego.
Projekt jest koordynowany i realizowany przez pracowników socjalnych
- Alinę Kowalską
- Annę Zdunek
Jest to projekt , w którym uczestniczy 5 rodzin w tym 8 osób dorosłych i 20 dzieci. Dla uczestników projektu zaplanowano cykl spotkań między innymi: zwiedzanie zamku, oglądanie wystawy i wernisażu, wyjście do biblioteki i czytelni oraz zabawę integracyjno-karnawałową.
Ogłoszenie o przetargu

2017-01-10

W dniu 10.01.2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłosił przetarg nieograniczony na:

„Dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

Więcej informacji w zakładce "Przetargi".
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

2017-01-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

składającym się z czterech części najkorzystniejszą ofertę złożyli:

1. w części I: Bar „Kaprys”( Restauracja Zamkowa ul. Niedziałkowskiego 17) Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4, 78-300 Świdwin cena oferty: 5,50 zł za jeden posiłek.
2. w części II: Konsorcjum Firm: Lider: Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik,
ul. Elizy Orzeszkowej 11, 84-100 Puck; Partner ; Pierogarnia na Drawskiej Jadwiga Markiewicz, ul. Drawska 13, 78-300 Świdwin, cena oferty: 3,48 zł za jeden posiłek.
3. w części III: Konsorcjum Firm: Lider: Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik, ul. Elizy Orzeszkowej 11, 84-100 Puck; Partner ; Pierogarnia na Drawskiej Jadwiga Markiewicz, ul. Drawska 13, 78-300 Świdwin, cena oferty: 4,85 zł za jeden posiłek.
4. w części IV: Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4, 78-300 Świdwin cena oferty: 5,50 zł za jeden posiłek.

W w/w postępowaniu przetargowym jedynym kryterium oferty była cena.
Ogłoszenie o przetargu

2016-12-19

W dniu 16.12.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłosił przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Więcej informacji w zakładce "Przetargi".
Ogłoszenie o przetargu

2016-01-14

OGŁOSZENIE

Zamawiający : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie.
ul. Podwale 2 , 78-300 Świdwin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin lub na stronie internetowe: www.swidwin.mopsinfo.pl.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej artykułów żywnościowych w okresie od 02.02.2016 do 31.01.2017r.
Istnieje możliwość składania ofert częściowych określonych w specyfikacji zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków postępowania określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie przewiduje się pobierania wadium.
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym , nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i opisanym:
Nadawca :
Nazwa i adres Wykonawcy ( pieczęć )
Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Podwale 2
78-300 Świdwin

OFERTA NA „Dostawę artykułów spożywczych”

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 21.01.2016r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.
Oferent jest związany ofertą przez 30 dni.
Ogłoszenie

2015-12-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/, oznaczonej: „ Oferta przetargowa na przygotowanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Nie otwierać przed 22.12.2015r. , godz.1030.”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 22.12.2015r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.
Ogłoszenie o wynikach przetargu

2015-01-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje , że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie” składającym się z czterech części najkorzystniejszą ofertę złożyli :
1.w części I: Postępowanie przetargowe zostało unieważnione – oferenci nie spełnili warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.w części II: Partner sp. z o. z o. , ul. Połczyńska 19A , 78-300 Świdwin, cena oferty : 3,78zł za jeden posiłek ,
3.w części III : RESTAURACJA „SŁOWIAŃSKA” , L. Pawluk , ul. 3 Marca 19A , 78-300 Świdwin : cena oferty : 4,70 zł za jeden posiłek ,
4.w części IV : Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4 , 78-300 Świdwin , cena oferty: 5,00 zł za jeden posiłek.
W w/w postępowaniu przetargowym jedynym kryterium oferty była cena.
Składanie ofert

2014-04-09

W związku z realizacją projektu systemowego: "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014,Priorytet VII,Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Świdwinie zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń. W załączeniu dokumenty dotyczące tematów szkoleń i wymaganych dokumentów.

Dołączone pliki:

1) Składanie ofertWOLONTARIAT

2012-09-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie prowadzi nabór ochotników do pracy w charakterze wolontariuszy.

Dołączone pliki:

1) WOLONTARIATTerminy składania wniosków na świadczenia rodzinne

2012-09-01

Świadczenia rodzinne

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych należy składać do dnia 30.09.2012.


Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy składać do dnia 31.10.2012.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły dzieci powyżej
16 roku życia oraz decyzje o stypendium otrzymanym w 2011r.
„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

2011-01-21

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

   Powrót do bieżących publikacji (1-6 z 46)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji