Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2018-09-26
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Wrzesień 2018
  Aktualności

„ RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2018-08-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach kolejnego zadania uczestnicy projektu w okresie od 9.07.2017r. – 31.07.2018r. korzystali z poradnictwa rodzinnego w formie indywidualnych spotkań z pedagogiem. Był to cykl spotkań mający na celu wspomaganie rodziców w radzeniu sobie z szeroko pojętymi trudnościami wychowawczymi. Wsparcie dotyczyło między innymi uświadamiania prawdopodobnych źródeł nieprawidłowości, korygowanie metod wychowawczych, budowanie kontaktu z dziećmi, radzeniem sobie w własnymi emocjami związanymi z ponoszeniem porażek w egzekwowaniu norm i zasad. W dniach 14.07.2018r. – 15.07.2018r. odbył się „ Trening w zakresie zastępowania agresji z treningiem prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Celem spotkań było nabycie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, radzenie sobie z emocjami i stresem, rozwiązywanie problemów , nauczenie samokontroli. W trakcie spotkań uczestnicy projektu podnieśli świadomość dotyczącą znaczenia aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia. Trening miał również na celu wskazanie sposobów na utrzymywanie sprawności i dobrego samopoczucia psychofizycznego. W dniach 17-19.07.2018r. dla uczestników projektu odbyła się w V sesja coachingu rodzicielskiego. Były to indywidualne spotkania rozwojowe dla rodziców. Uczestnicy projektu pracowali nad własnym rozwojem: pewnością siebie, organizacją własnego czasu, postawieniem celów życiowych i zawodowych. Spotkania dodawały większej motywacji i mobilizowały do działania. Z coachingu rodzicielskiego 15 uczestników projektu otrzymało certyfikaty.
Koordynator projektu Alina Kowalska
Informacja

2018-08-03

Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2018 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych należy składać w pokoju nr 2 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.15 do 15.15.
„ RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2018-07-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W dniach 04.06.2018r.-08.06.2018r. dla uczestników projektu odbył się „ Trening umiejętności społecznych” w formie zajęć grupowych. Celem zajęć była budowa i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym ,podniesienie samoświadomości uczestników tj. rozumienia swojej indywidualności, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozumienia zasad i wartości jakimi kierują się w życiu , budowa i podniesienie poczucia własnej wartości oraz umiejętność wyznaczania swoich celów życiowych i ich skutecznej realizacji. W ramach kolejnego zadania uczestnicy projektu w dniach 12.06.2018r.-14.06.2018r. uczestniczyli w IV sesji coachingu rodzicielskiego. Były to indywidualne spotkania rozwojowe dla rodziców. Uczestnicy projektu pracowali nad własnym rozwojem: pewnością siebie, organizacją własnego czasu, postawieniem celów życiowych i zawodowych. Spotkania dodają większej motywacji i mobilizują do działania.
Koordynator projektu Alina Kowalska
„Stawiam na Siebie”

2018-07-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest realizatorem projektu konkursowego pn. „Stawiam na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego. W ramach projektu odbył się Trening kompetencji życiowych. Obejmował naukę i przywrócenie samodzielności życiowej, zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót lub właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym, podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie roli czasu i podziału obowiązków w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.
Koordynator Anna Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
UWAGA !!!!

2018-06-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że wnioski w sprawie ustalenie prawa do świadczenia ,,dobry startˮ (300 zł dla ucznia)przyjmowane są od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną -od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2018r.
Świadczenie ,,dobry startˮ przysługuje na wniosek osoby uprawnionej w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia lub w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia.
Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.Wydawanie druków wniosków o ustalenie prawa do świadczenia ,,dobry startˮ od dnia 23.07.2018r.
Wypłata świadczeń nastąpi w terminie do dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 roku można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
„ RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2018-06-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach kolejnego zadania uczestnicy projektu w dniach 15-17.05.2018r. oraz w dniach 22-24.05.2018r. uczestniczyli w II i III sesji coachingu rodzicielskiego. Były to indywidualne spotkania rozwojowe dla rodziców. Uczestnicy projektu pracowali nad własnym rozwojem: pewnością siebie, organizacją własnego czasu, postawieniem celów życiowych i zawodowych. Spotkania dodają większej motywacji i mobilizują do działania. W dniach 28-30.05.2018r. dla uczestników projektu odbył się „ Trening umiejętności życiowych” w formie zajęć grupowych. W trakcie zajęć uczestnicy projektu nabyli wiedzę o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej.
Koordynator projektu Alina Kowalska

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (7-46 z 46)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji