Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2017-10-19
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Październik 2017
  Przetargi - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (18 pub.)

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

2017-01-23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ Dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”
składającym się z dziewięciu części najkorzystniejszą ofertę złożyli:

1. W części 1” Mięso wędliny” złożono dwie oferty – wygrała:
„Pauladrób” , Bachorowska i Bachorowski Spółka jawna , ul. Niedziałkowskiego 13, 78-300 Świdwin, cena oferty: 88 019,00zł.
2.W części 2 „ Pieczywo” złożono jedną ofertę – wygrała:
Ciastkarnia – Piekarnia, Hurtownia Art. Spożywczych , mgr inż. Wiesław Żelek, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, cena oferty: 11 150,00zł.
3. W części 3 „Ryby” złożono cztery oferty – wygrała:
LODOS Spółka z o.o., ul Bohaterów Warszawy 34, 72-200 Nowogard, cena oferty: 10 395,00zł.
4. W części 4 „Nabiał” złożono dwie oferty – wygrało:
W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15,
78-300 Świdwin, cena oferty 18 751,00zł.
5. W części 5 „Jaja” złożono trzy oferty – wygrało:
Gospodarstwo Polne „DOMINANT” , ul. Polna 31, 72-130 Maszewo, cena oferty: 1 890,00zł.
6. W części 6„ Artykuły różne” złożono jedną ofertę – wygrało:
W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin , cena oferty : 90 926,55zł.
7. W części 7 „Warzywa i owoce” złożono dwie oferty – wygrała :
Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”, ul. M. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko, cena oferty: 25 220,95zł.
8. W części 8 „ Ziemniaki” złożono 2 oferty – wygrała:
Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”, ul. M. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko, cena oferty: 12 140,00zł.
9. W części 9 „ Mrożonki” złożono pięć ofert -wygrał:
J. Witkowski, P. Witkowski, PH „LODIMEX” ,Spółka Jawna, 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112A, Oddział w Koszalinie ul. Bohaterów Warszawy 4, cena oferty:5 139,80zł.

W w/w postępowaniu przetargowym jedynym kryterium oferty była cena.
Ogłoszenie o przetargu

2017-01-10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin lub na stronie internetowej MOPS http:\\www.swidwin.mopsinfo.pl.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej artykułów żywnościowych w okresie od 01.02.2017r. do 31.01.2018r.
Istnieje możliwość składania ofert częściowych określonych w specyfikacji zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków postępowania określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie przewiduje się pobierania wadium.
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym , nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i opisanym:

Nadawca :
Nazwa i adres Wykonawcy ( pieczęć )
Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Podwale 2
78-300 Świdwin

OFERTA NA „Dostawę artykułów spożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”. Nie otwierać przed 16.01.2017r. godz.1030.

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 16.01.2017r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.
Oferent jest związany ofertą przez 30 dni.

Dołączone pliki:

1) 1. SIWZ_2017
2) 2. Załącznik nr 1 do SIWZ 2017
3) 3. Załącznik nr 2 do SIWZ 2017
4) 4. Załącznik nr 3 2017
5) 5._Zalacznik_nr__4-_oswiadczenie_2017
6) 6._Zalacznik_nr_5_-_oswiadczenie_2017OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

2017-01-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

składającym się z czterech części najkorzystniejszą ofertę złożyli:

1. w części I: Bar „Kaprys”( Restauracja Zamkowa ul. Niedziałkowskiego 17) Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4, 78-300 Świdwin cena oferty: 5,50zł za jeden posiłek.
2. w części II: Konsorcjum Firm: Lider: Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik,
ul. Elizy Orzeszkowej 11, 84-100 Puck; Partner ; Pierogarnia na Drawskiej Jadwiga Markiewicz, ul. Drawska 13, 78-300 Świdwin, cena oferty: 3,48zł za jeden posiłek.
3. w części III: Konsorcjum Firm: Lider: Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik, ul. Elizy Orzeszkowej 11, 84-100 Puck; Partner ; Pierogarnia na Drawskiej Jadwiga Markiewicz, ul. Drawska 13, 78-300 Świdwin, cena oferty: 4,85zł za jeden posiłek.
4. w części IV: Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska , ul. Drawska4, 78-300 Świdwin cena oferty: 5,50zł za jeden posiłek.

W w/w postępowaniu przetargowym jedynym kryterium oferty była cena.
Ogłoszenie o przetargu

2016-12-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin lub na stronie internetowej MOPS http:\\ www.swidwin.mopsinfo.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/, oznaczonej: „ Oferta przetargowa na przygotowanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Nie otwierać przed 23.12.2016r. godz.1030.”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 23.12.2016r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) 1. SIWZ 2017
2) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 2 - oświadczenie
4) Załącznik nr 3 - oświadczenie
5) Załącznik nr 4 - projekt umowy
6) Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówieniaPrzetarg na dostawę żywności

2016-01-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg na dostawę żywnosci do Ośrodka.

Dołączone pliki:

1) Ogłoszenie
2) SIWZ
3) Załącznik nr 1
4) Załącznik nr 3
5) załacznik nr 4
6) Załącznik nr 5
7) załącznik nr 2Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego

2016-01-04

W załączeniu przedstawiamy wynik postępowania przetargowego

Dołączone pliki:

1) Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowegoInformacja.

2015-12-18

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w dniu 16.12.2015r. wpłynęło pismo z pytaniami dotyczącymi prowadzonego przetargu.
W załączeniu pismo z pytaniami oraz odpowiedź Ośrodka.

Dołączone pliki:

1) Pismo z pytaniami
2) OdpowiedźPrzetarg

2015-12-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/, oznaczonej: „ Oferta przetargowa na przygotowanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Nie otwierać przed 22.12.2015r. , godz.1030.”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 22.12.2015r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) SIWZ
2) Opis przedmiotu zamówienia
3) formularz ofertowy
4) Załącznik nr 2
5) Załącznik nr 3
6) Wzór umowyPrzetarg

2015-01-14

OGŁOSZENIEMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/, oznaczonej: „ Oferta przetargowa na przygotowanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Nie otwierać przed 22.01.2015r. , godz.1030.”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 22.01.2015r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) SIWZ
2) Opis przedmiotu zamówienia
3) Formularz ofertowy
4) Wzór umowy
5) Załacznik nr 2
6) załacznik nr 3Ogłoszenie

2015-01-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym , nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i opisanym:
Nadawca :
Nazwa i adres Wykonawcy ( pieczęć )
Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Podwale 2
78-300 Świdwin

OFERTA NA „Dostawę artykułów spożywczych”


Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 19.01.2015r. do godz. 10:00 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) SIWZ
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 3
4) Załacznik nr 4
5) Załącznik nr 5
6) Załacznik nr 2Ogłoszenie

2014-12-17


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/, oznaczonej: „ Oferta przetargowa na przygotowanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Nie otwierać przed 23.12.2014r. , godz.1030.”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 23.12.2014r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) SIWZ
2) załącznik nr 2
3) załącznik nr 3
4) formularz ofertowy
5) Wzór umowy
6) Opis przedmiotu zamówieniaOgłoszenie o przetargu

2014-01-23

OGŁOSZENIEMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym , nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i opisanym:
Nadawca :
Nazwa i adres Wykonawcy ( pieczęć )
Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Podwale 2
78-300 Świdwin

OFERTA NA „Dostawę artykułów spożywczych”


Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 30.01.2014r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) SIWZ
2) załącznik nr 3
3) załacznik nr 4
4) załącznik nr 1
5) załącznik nr 2Ogłoszenie

2014-01-02

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zmian.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje , że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie” składającym się z czterech części najkorzystniejszą ofertę złożyli :
1.w części I: „ F. R. TEQUILA Piotr Pietrzykowski , ul. Niedziałkowskiego 1 , 78-300 Świdwin , cena oferty : 4,00 zł za jeden posiłek ,
2.w części II: Partner sp. z o. z o. , ul. Połczyńska 19A , 78-300 Świdwin, cena oferty : 3,89zł za jeden posiłek ,
3.w części III : RESTAURACJA „SŁOWIAŃSKA” , L. Pawluk , ul. 3 Marca 19A , 78-300 Świdwin : cena oferty : 5,00 zł za jeden posiłek ,
4.w części IV : Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4 , 78-300 Świdwin , cena oferty: 5,00 zł za jeden posiłek.
W w/w postępowaniu przetargowym jedynym kryterium oferty była cena.
W postępowaniu przetargowym w części I wpłynęły dwie oferty :
1.F. R. TEQUILA Piotr Pietrzykowski , ul. Niedziałkowskiego 1 , 78-300 Świdwin
2. Partner sp. z o. z o. , ul. Połczyńska 19A , 78-300 Świdwin,
Oferta Partner sp. z o. z o. , ul. Połczyńska 19A , 78-300 Świdwin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych , oferent nie przedstawił prawa do dysponowania odpowiednim lokalem.
W postępowaniu przetargowym w części II wpłynęły dwie oferty :
1.Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4 , 78-300 Świdwin.
2.Partner sp. z o. z o. , ul. Połczyńska 19A , 78-300 Świdwin
W postępowaniu przetargowym w części III wpłynęła jedna oferta :
1.RESTAURACJA „SŁOWIAŃSKA” , L. Pawluk , ul. 3 Marca 19A , 78-300 Świdwin,
W postępowaniu przetargowym w części IV wpłynęły dwie oferty :
1.Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4 , 78-300 Świdwin.
2.Partner sp. z o. z o. , ul. Połczyńska 19A , 78-300 Świdwin
Oferta Partner sp. z o. z o. , ul. Połczyńska 19A , 78-300 Świdwin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych , oferent nie przedstawił prawa do dysponowania odpowiednim lokalem.
Jednocześnie , na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy , że umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta nie wcześniej niż po upływie 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze ofert.
Przetarg na dostarczenie posiłków dla klientów Ośrodka

2013-12-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/, oznaczonej: „ Oferta przetargowa na przygotowanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Nie otwierać przed 27.12.2013r. , godz.1030.”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 27.12.2013r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz ofertowy
3) Wzór umowy
4) Załącznik nr 2 - oświadczenie
5) Załącznik nr 3 - oświadczenie
6) SIWZOgłoszenie

2013-02-04

Ogłoszenie
o wynikach postępowania przetargowego na „Dostawę artykułów spożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie „ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje , że w postępowaniu przetargowym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę artykułów spożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie” najkorzystniejszą ofertę złożyli :
1.W części pierwszej - „ Mięso i wędliny” wpłynęły dwie oferty , najkorzystniejszą ofertą jest oferta : Pauladrób Bachorowska & Bachorowski Sp. Jawna , ul. Niedziałkowskiego 13 , 78-300 Świdwin.
2.W części drugiej - „ Pieczywo” wpłynęły dwie oferty , najkorzystniejszą ofertą jest oferta : Piekarnia „ MAŁGORZATKA” Barbara Głowacka , ul. Drawska 24 , 78-300 Świdwin.
3.W części trzeciej - „ Ryby” wpłynęły dwie oferty , najkorzystniejszą ofertą jest oferta: Zakład Przetwórstwa Spożywczego „ SOLAR” E i M Dziołak Sp. J. , ul. Polna 10 , 78-300 Świdwin.
4.W części czwartej - „Nabiał” wpłynęły trzy oferty , najkorzystniejszą jest oferta : WPH „Dragon” Monika Szczepanik , ul. Kościuszki 15 , 78-300 Świdwin.
5.W części piątej - „ Jaja” wpłynęły trzy oferty , najkorzystniejszą jest oferta : PH „TORA” Grażyna Szczepanik , ul. Kościuszki 15 , 78-300 Świdwin.
6.W części szóstej - „ Artykuły różne” , wpłynęła jedna oferta : WPH „Dragon” Monika Szczepanik , ul. Kościuszki 15 , 78-300 Świdwin.
7.W części siódmej - „ Warzywa i owoce” , wpłynęła jedna oferta : PH „TORA” Grażyna Szczepanik , ul. Kościuszki 15 , 78-300 Świdwin.
8.W części ósmej - „ Ziemniaki” , wpłynęła jedna oferta : PH „TORA” Grażyna Szczepanik , ul. Kościuszki 15 , 78-300 Świdwin.
Ogłoszenie

2013-02-04

Ogłoszenie


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje , że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie najkorzystniejszą ofertę złożyli :

1.w części I: „ F. R. TEQUILA Piotr Pietrzykowski , ul. Niedziałkowskiego 1 , 78-300 Świdwin ,
2.w części II: „ Bar „Kaprys” , Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4 , 78-300 Świdwin ,
3.w części III : RESTAURACJA „SŁOWIAŃSKA” , L. Pawluk , ul. 3 Marca 19A , 78-300 Świdwin.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Ogłoszenie

2013-01-11
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym , nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i opisanym:
Nadawca :
Nazwa i adres Wykonawcy ( pieczęć )
Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Podwale 2
78-300 Świdwin

OFERTA NA „Dostawę artykułów spożywczych”


Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 18.01.2013r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) siwz
2) załącznik nr 2
3) załącznik nr 3
4) załącznik nr 5
5) załącznik nr 1
6) załącznik nr 4Ogłoszenie

2012-12-10

OGŁOSZENIEMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/, oznaczonej: „ Oferta przetargowa na przygotowanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Nie otwierać przed 20.12.2012r. , godz. 09.30.”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 20.12.2012r. do godz. 09.00 lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) siwz
2) formularz cenowy
3) formularz ofertowy
4) opis przedmiotu zamówienia
5) projekt umowy
6) oświadczenie , zał. nr 2
7) oświadczenie , zał. nr 3


      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji