Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2018-02-21
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Luty 2018
  Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-02-09

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. Poz. 1579) na

„Codzienną dostawę żywności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

składającym się z dziewięciu części :

I . CZĘŚĆ „Mięsa i wędliny”:
„Pauladrób” , Bachorowska i Bachorowski Spółka jawna , ul. Niedziałkowskiego 13, 78-300 Świdwin.

II. CZĘŚĆ „Pieczywo”:
Ciastkarnia – Piekarnia, Hurtownia Art. Spożywczych , mgr inż. Wiesław Żelek, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski.

III . CZĘŚĆ „Ryby”:
Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Spółka Jawna, ul. Polna 10, 78-300 Świdwin.

IV. CZĘŚĆ „Nabiał”:
AKA Spółka z o.o. ul. Szczecińska 8-10 , 75-120 Koszalin ; ul Połczyńska 19, 78-300 Świdwin.

V. CZĘŚĆ „Jaja”:
PH TORKAN Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin.

VI. CZĘŚĆ „Artykuły różne”:
W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin.

VII. CZĘŚĆ „Warzywa i owoce”:
PH TORKAN Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin.

VIII. CZĘŚĆ „Ziemniaki”:
PH TORKAN Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin.

IX. CZĘŚĆ „Mrożonki”:
PHU BAMBINO S.C., M. Lewandowski , D. Lewandowska, ul. Jodłowa 6, 89-310 Łobżenica; FILIA: ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-02-07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że dnia 05 lutego 2018r. udzielono zamówienia na

„ Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

I . W trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. Poz. 1579)
1. w części III: Bar Samoobsługowy „ SMAKOSZ” Henryk Dziubak, Pl. Lotników 1, 78-300 Świdwin .

II. W trybie zamówienia na usługi społeczne art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. Poz 1579)
1. w części I: Bar „Kaprys”( Restauracja Zamkowa ul. Niedziałkowskiego 17) Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4, 78-300 Świdwin .
2. w części II: Konsorcjum Firm: Lider: Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik , ul. Elizy Orzeszkowej 11, 84-100 Puck; Partner ; Pierogarnia na Drawskiej Jadwiga Markiewicz, ul. Drawska 13, 78-300 Świdwin,.
3. w części III: Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4, 78-300 Świdwin.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

2018-01-24

przedmiotem których jest: „Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin lub na stronie internetowej MOPS http:\\www.swidwin.mopsinfo.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/, oznaczonej: „ Oferta na przygotowanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Nie otwierać przed 29.01.2018r. godz.1030.”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 29.01.2018r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) 1.SIWZ 2018 US
2) Załącznik nr 1- Formularz ofertowy US
3) Załącznik nr 3 - oświadczenie US
4) Załącznik nr 4- projekt umowy US
5) Załącznil nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia USOGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

2018-01-17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Codzienna dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie” składającym się z dziewięciu części najkorzystniejszą ofertę złożyli:

I . CZĘŚĆ „Mięsa i wędliny”:
„Pauladrób” , Bachorowska i Bachorowski Spółka jawna , ul. Niedziałkowskiego 13, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 93 301,50zł.

II. CZĘŚĆ „Pieczywo”:
Ciastkarnia – Piekarnia, Hurtownia Art. Spożywczych , mgr inż. Wiesław Żelek, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, wartość oferty: 13 853,64zł.

III . CZĘŚĆ „Ryby”:
Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Spółka Jawna, ul Polna 10, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 16 674,00zł.

IV. CZĘŚĆ „Nabiał”:
AKA Spółka z o.o. ul. Szczecińska 8-10 , 75-120 Koszalin , wartość oferty: 17 353,50zł.

V. CZĘŚĆ „Jaja”:
Firma Handlowo- Usługowa LEMON Andrzej Rudnik , ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek, wartość oferty: 3 080,00zł.

VI. CZĘŚĆ „Artykuły różne”:
W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 88 476,45zł.

VII. CZĘŚĆ „Warzywa i owoce”:
Firma Handlowo- Usługowa LEMON Andrzej Rudnik , ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek, wartość oferty: 27 570,20zł.

VIII. CZĘŚĆ „Ziemniaki”:
Firma Handlowo- Usługowa LEMON Andrzej Rudnik , ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek, wartość oferty: 11 970,00zł.

IX. CZĘŚĆ „Mrożonki”:
AB FROST Sp. z o.o. 98-275 Brzeźnio , ul. Spółdzielcza 3, HURTOWNIA KOSZALIN, 75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34C, wartość oferty: 5 661,80zł
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

2018-01-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że dnia 12.01.2018 roku o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert z postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Codzienną dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

składającym się z dziewięciu części .

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, w wysokości: 378 100 PLN netto.


W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Codzienną dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie” składającym się z dziewięciu części oferty złożyli:

I . CZĘŚĆ „Mięsa i wędliny”, oferty złożyli:

1. „Pauladrób” , Bachorowska i Bachorowski Spółka jawna , ul. Niedziałkowskiego 13,
78-300 Świdwin, wartość oferty: 93 301,50zł.
2. Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna , J. Patruś i R. Bączyński , Ząbrowo 30, 78-120 Gościno, wartość oferty: 101 076,50zł.

II. CZĘŚĆ „Pieczywo”, oferty złożyli:
1. Ciastkarnia – Piekarnia, Hurtownia Art. Spożywczych , mgr inż. Wiesław Żelek, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, wartość oferty: 13 853,64zł.

III . CZĘŚĆ „Ryby”, ofertę złożyło:
1. AB FROST Sp. z o.o. 98-275 Brzeźnio , ul. Spółdzielcza 3, HURTOWNIA KOSZALIN, 75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34C, wartość oferty: 16 879,00zł.
2. Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Spółka Jawna, ul Polna 10, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 16 674,00zł.

IV. CZĘŚĆ „Nabiał”, oferty złożyli:
1. W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15,
78-300 Świdwin , wartość oferty: 18 989,00zł.
2. Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna , J. Patruś i R. Bączyński , Ząbrowo 30, 78-120 Gościno, wartość oferty: 21 161,50zł.
3. AKA Spółka z o.o. ul. Szczecińska 8-10 , 75-120 Koszalin , wartość oferty: 17 353,50zł.

V. CZĘŚĆ „Jaja”, oferty złożyli:
1. Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”, ul. M. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko, wartość oferty: 3 360,00zł.
2. Przedsiębiorstwo Handlowe „TORKAN” , Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 3 150,00zł.
3. AKA Spółka z o.o. ul. Szczecińska 8-10 , 75-120 Koszalin , wartość oferty: 3 850,00zł.
4. Firma Handlowo- Usługowa LEMON Andrzej Rudnik , ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek, wartość oferty: 3 080,00zł.

VI. CZĘŚĆ „Artykuły różne”, oferty złożyli:
1. W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15,
78-300 Świdwin, wartość oferty: 88 476,45zł.
2. Firma Handlowo- Usługowa LEMON Andrzej Rudnik , ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek, wartość oferty: 115 867,80zł.

VII. CZĘŚĆ „Warzywa i owoce”, oferty złożyli:
1. Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”, ul. M. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko, wartość oferty: 32 237,14zł.
2. Przedsiębiorstwo Handlowe „TORKAN” , Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 29 065,00zł.
3.Firma Handlowo- Usługowa LEMON Andrzej Rudnik , ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek, wartość oferty: 27 570,20zł.

VIII. CZĘŚĆ „Ziemniaki”, oferty złożyli:
1. Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”, ul. M. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko, wartość oferty: 15 170,00zł.
2. Przedsiębiorstwo Handlowe „TORKAN” , Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 17 100,00zł.
3.Firma Handlowo- Usługowa LEMON Andrzej Rudnik , ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek, wartość oferty: 11 970,00zł.

IX. CZĘŚĆ „Mrożonki”, ofertę złożyło:
1. W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 10 139,00zł.
2. PHU BAMBINO S.C. M. Lewandowski, D. Lewandowska, ul. Jodłowa 6 , 89-310 Łobżenica, filia w Kołobrzegu ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg, wartość oferty: 6 189,40zł.
3. AB FROST Sp. z o.o. 98-275 Brzeźnio , ul. Spółdzielcza 3, HURTOWNIA KOSZALIN, 75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34C, wartość oferty: 5 661,80zł.
4. Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR”, E. I M. Dziołak, Spółka Jawna ,
ul. Polna 10, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 6 290,20zł.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

2018-01-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

składającym się z czterech części najkorzystniejszą ofertę złożyli:

1. w części I: Bar „Kaprys”( Restauracja Zamkowa ul. Niedziałkowskiego 17) Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4, 78-300 Świdwin cena oferty: 7,90zł brutto za jeden posiłek.
2. w części II: Konsorcjum Firm: Lider: Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik , ul. Elizy Orzeszkowej 11, 84-100 Puck; Partner ; Pierogarnia na Drawskiej Jadwiga Markiewicz, ul. Drawska 13, 78-300 Świdwin, cena oferty: 8,15zł brutto za jeden posiłek.
3. w części III: Bar Samoobsługowy „ SMAKOSZ” Henryk Dziubak, Pl. Lotników 1, 78-300 Świdwin cena oferty 5,50zł brutto za jeden posiłek.
4. w części IV: Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4, 78-300 Świdwin cena oferty: 7,90zł brutto za jeden posiłek.
W w/w postępowaniu przetargowym jedynym kryterium oferty była cena

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jednocześnie informuje, że zgodnie z Art. 93 ust.1 pkt.4 oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz 1579) unieważnia przetarg w części I, w części II i w części IV zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Kwota jaką w zamówieniu Zamawiający zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów całego zamówienia wynosi 280 000,00zł. , na każdą część zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 70 000,00zł, ( kwota ta została przedstawiona Oferentom bezpośrednio przed otwarciem ofert w obecności przedstawicieli wszystkich oferentów). Koszt oferty ustalony na podstawie ilości świadczonych w 2017roku posiłków oraz ceny posiłków zawartego w najkorzystniejszej ofercie w częściach I, II i IV w znaczny sposób przekracza wartość środków jakimi Zamawiający zamierza dysponować na realizacje zamówienia i wynosi bez uwzględnienia podatku VAT. :
w części I- 116 097,42zł
w części II- 101607,90zł
w części IV- 116 572,57zł
OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

2018-01-04

„Codzienną dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin lub na stronie internetowej MOPS http:\\ www.swidwin.mopsinfo.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/, oznaczonej: Oferta na „Codzienną dostawę artykułów spożywczych” Nie otwierać przed 12.01.2018r. godz.1030.”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 12.01.2018r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) 1. SIWZ_2018
2) 2. Załącznik nr 1 do SIWZ 2018
3) 3. Załącznik nr 2 do SIWZ 2018
4) 4. Załącznik nr 3 do SIWZ2018
5) 5. Załącznik nr 4- oświadczenie
6) 6.Załącznik nr 5 - oświadczenieINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

2017-12-29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że dnia 29.12.2017 roku o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert z postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”, składającym się z czterech części.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 280 000,00 PLN brutto

I . CZĘŚĆ oferty złożyli:

1. Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4, 78-300 Świdwin
kwota netto jednego posiłku : 7,31zł, kwota brutto jednego posiłku : 7,90zł.

II. CZĘŚĆ oferty złożyli:

1. KONSORCJUM FIRM:
Lider: Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik, ul. Elizy Orzeszkowej 11,84-100 Płock
Partner: Pierogarnia na Drawskiej Jadwiga Markiewicz, ul. Drawska 13, 78-300 Świdwin kwota netto jednego posiłku : 7,55zł, kwota brutto jednego posiłku: 8,15zł.

III . CZĘŚĆ ofertę złożyli:
1. BAR SAMOOBSŁUGOWY „SMAKOSZ” Henryk Dziubak, Pl. Lotników 1, 78-300 Świdwin kwota netto jednego posiłku : 5,50zł, kwota brutto jednego posiłku 5,94zł.
2. KONSORCJUM FIRM:
Lider: Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik, ul. Elizy Orzeszkowej 11,84-100 Płock
Partner: Pierogarnia na Drawskiej Jadwiga Markiewicz, ul. Drawska 13, 78-300 Świdwin kwota netto jednego posiłku : 7,69zł, kwota brutto jednego posiłku: 7,12zł.

IV. CZĘŚĆ,oferty złożyli:
1. Bar „Kaprys” Dorota Wojtanowska , ul. Drawska 4, 78-300 Świdwin
kwota netto jednego posiłku : 7,31zł, kwota brutto jednego posiłku 7,90zł.
OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

2017-12-18

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin lub na stronie internetowej MOPS http:\\ www.swidwin.mopsinfo.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/, oznaczonej: „ Oferta przetargowa na przygotowanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Nie otwierać przed 29.12.2017r. godz.1030.”
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Sekretariat – w terminie do dnia 29.12.2017r. do godz. 1000 lub przesłać pocztą ( liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) 1.SIWZ_2018
2) Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 2 - oświadczenie
4) Załącznik nr 3 - oświadczenie
5) Załącznik nr 4- projekt umowy
6) Załącznil nr 5 - Opis przedmiotu zamówieniaINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

2017-11-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że dnia 16.01.2017 roku o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert z postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„ Dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”
składającym się z dziewięciu części ofertę złożyli:

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„ Dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie” składającym się z dziewięciu części oferty złożyli:

I . CZĘŚĆ „Mięsa i wędliny”, oferty złożyli:
1. „Pauladrób” , Bachorowska i Bachorowski Spółka jawna , ul. Niedziałkowskiego 13, 78-300 Świdwin.
2. Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna , J. Patruś i R. Bączyński , Ząbrowo 30, 78-120 Gościno.

II. CZĘŚĆ „Pieczywo”, oferty złożyli:
1. Ciastkarnia – Piekarnia, Hurtownia Art. Spożywczych , mgr inż. Wiesław Żelek, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski.

III . CZĘŚĆ „Ryby”, ofertę złożyło:
1. PHU „FALA” Olga Boyko Spółka Jawna ul. Wawelska 104, 64-920 Piła,
Oddział 75-124 Koszalin, ul. Mieszka I-go 5A.
2. LODOS Spółka z o.o., ul Bohaterów Warszawy 34, 72-200 Nowogard.
3. SCAMPI Ostrowski Aleksander, ul. Dworcowa 17, 76-031 Mścice.
4. Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Spółka Jawna, ul Polna 10, 78-300 Świdwin.

IV. CZĘŚĆ „Nabiał”, oferty złożyli:
1. W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15,
78-300 Świdwin
2. Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” Spółka Jawna , J. Patruś i R. Bączyński , Ząbrowo 30, 78-120 Gościno.


V. CZĘŚĆ „Jaja”, oferty złożyli:
1. Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”, ul. M. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko.
2. Przedsiębiorstwo Handlowe „TORKAN” , Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin.
3.Gospodarstwo Polne „DOMINANT” , ul. Polna 31, 72-130 Maszewo.

VI. CZĘŚĆ „Artykuły różne”, oferty złożyli:
1. W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15,
78-300 Świdwin.

VII. CZĘŚĆ „Warzywa i owoce”, oferty złożyli:
1. Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”, ul. M. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko.
2. Przedsiębiorstwo Handlowe „TORKAN” , Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin.

VIII. CZĘŚĆ „Ziemniaki”, oferty złożyli:
1. Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”, ul. M. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko
2. Przedsiębiorstwo Handlowe „TORKAN” , Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin.

IX. CZĘŚĆ „Mrożonki”, ofertę złożyło:
1. W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin.
2. Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”, ul. M. Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko.
3. J. Witkowski, P. Witkowski, PH „LODIMEX” ,Spółka Jawna, 70-812 Szczecin,
ul. Pomorska 112A, Oddział w Koszalinie ul. Bohaterów Warszawy 4.
4. Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR”, E. I M. Dziołak, Spółka Jawna ,
ul. Polna 10, 78-300 Świdwin.
5. LODOS Spółka z o.o., ul Bohaterów Warszawy 34, 72-200 Nowogard.

   Zobacz także: Przetargi - archiwum (11-28 z 28)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji