Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2018-06-18
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Czerwiec 2018
  Europejski Fundusz Społeczny

„ RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2018-06-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach kolejnego zadania uczestnicy projektu w dniach 15-17.05.2018r. oraz w dniach 22-24.05.2018r. uczestniczyli w II i III sesji coachingu rodzicielskiego. Były to indywidualne spotkania rozwojowe dla rodziców. Uczestnicy projektu pracowali nad własnym rozwojem: pewnością siebie, organizacją własnego czasu, postawieniem celów życiowych i zawodowych. Spotkania dodają większej motywacji i mobilizują do działania. W dniach 28-30.05.2018r. dla uczestników projektu odbył się „ Trening umiejętności życiowych” w formie zajęć grupowych. W trakcie zajęć uczestnicy projektu nabyli wiedzę o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej.
Koordynator projektu Alina Kowalska
Informacja

2018-05-23

W ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie w dniach od 07 do 18 maja 2018 r. odbył się Trening postaw przedsiębiorczych. W ramach treningu uczestnicy projektu analizowali własne mocne i słabe strony, wyznaczali własne kierunki rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Poznali zagadnienia rynku pracy, elementy, pojęcia i mechanizmy rynku pracy, zapoznali się z procesem aktywnego poszukiwanie pracy.
Koordynator projektu Anna Zdunek
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KONKURSOWEGO „STAWIAM NA SIEBIE"

2018-04-30Dołączone pliki:

1) harmonogram stawiam na siebieHARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU KONKURSOWEGO „ RODZINA TO PODSTAWA”

2018-04-30Dołączone pliki:

1) harmonogram rodzina to podstawaStawiam na siebie

2018-04-27

W dniu 14-15 kwietnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie w ramach realizacji projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Spotkania miały na celu diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu dostosowania form wsparcia adekwatnych do potrzeb beneficjentów projektu.

Koordynator projektu
Anna Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Rodzina to podstawa

2018-04-27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu w ramach ścieżki reintegracji odbyli indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem. Została przeprowadzona indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu pod względem społecznym, która ma na celu dostosowanie form wsparcia adekwatnych do potrzeb uczestników projektu. W dniach 24.04.2018r. – 26.04.2018r. odbyła się I sesja coachingu rodzicielskiego. Były to indywidualne spotkania rozwojowe dla rodziców. Coaching rodzicielski ma na celu wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci i pokazywanie im narzędzi i umiejętności , które w znaczący sposób poprawią jakość wzajemnych relacji i okazywanego dziecku wsparcia.

Koordynator projektu
Alina Kowalska

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Stawiam na siebie

2018-04-27

W terminie od 23 do 27 kwietnia 2018 r. w ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie odbył się Trening kompetencji społecznych. W ramach treningu uczestnicy projektu zdobyli wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, na rynku pracy, zainicjowania zmiany w biernej postawie, sposobie myślenia i działania na rzecz postawy otwartości i współpracy, nabyli i wzmocnili umiejętności interpersonalne. Trening miał na celu podniesienie samoświadomości uczestników, wyznaczenie celów do osiągnięcia w życiu osobistym i zawodowym, budowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu zawodowym i przyszłej pracy.
Trening ukończyło 13 osób, które otrzymały certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Koordynator projektu
Anna Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Wyniki zapytania ofertowego.

2018-04-06

Szczegóły w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Wyniki zapytania ofertowego.Wyniki zapytania ofertowego.

2018-04-06

Szczegóły w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Wyniki zapytania ofertowego.Ogłoszenie

2018-03-21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ogłasza postępowanie w sprawie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach postępowania konkursowego: Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W załączeniu dokumentacja postępowania.

Dołączone pliki:

1) WZUS
2) zalacznik_nr_1
3) Zalacznik_nr_2
4) Zalacznik_nr_3
5) Zalacznik_nr_4
6) Zalacznik_nr_5
7) Zalacznik_nr_6
8) Zalacznik_nr_7
9) Zalacznik_nr_8
10) Zalacznik_nr_9
11) Zalacznik_nr_10
   Zobacz także: Europejski Fundusz Społeczny - archiwum (14-31 z 31)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji