Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2017-12-11
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Grudzień 2017
  Europejski Fundusz Społeczny - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (14 pub.)

Informacja z realizacji projektu systemowego

2014-12-29

Informacja z realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie projektu systemowego znajduje się w załączniku poniżej.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Informacja z realizacji projektu systemowegoharmonogram szkoleń

2014-09-03Dołączone pliki:

1) harmonogram szkoleńZaproszenie do składania ofert.

2014-04-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Śidwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu –turnusu rehabilitacyjnego.
Szczegóły zaproszenia w załączeniu.

Dołączone pliki:

1) Zaproszenie do składania ofert.Ogłoszenie o naborze

2014-01-02Dołączone pliki:

1) Ogłoszenie o naborzeInformacja z realizacji projektu systemowego

2013-12-31

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie już kolejny VI rok realizowany jest projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.
Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom korzystającym ze świadczeń Ośrodka. Zaproponowane formy wsparcia polegały między innymi na zwiększeniu kwalifikacji zawodowych lub też ich doskonaleniu i zdobyciu umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy oraz wyposażenie w wiedzę na temat skutecznego poruszania się na rynku pracy.
Jednym z podstawowych celów projektu jest zwiększenie motywacji do działania w celu polepszenia swojej sytuacji życiowej, wzrost zaufania we własne siły i możliwości oraz co wydaje się szczególnie ważne podniesienie poziomu gotowości do zmiany.
W roku bieżącym udział w projekcie wzięło 42 os. w tym 25 kobiet i 17 mężczyzn. Wśród grupy docelowej znalazły się również osoby niepełnosprawne 8os. oraz 4 rodziny objęte są wsparciem opiekuna rodziny.
Wysokość środków rozliczonych wynosiła 264 544,47 zł. w tym wkład własny
(zasiłki celowe) w wysokości 25 708,20 zł.
W ramach projektu przeszkolono 42 os. w zakresie:
„WIZAŻ I PIELĘGNACJA URODY”, „KURS FOTOGRAFICZNY”, „OPIEKUN DO OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz język niemiecki w opiece i pielęgniarstwie (podstawy)” , „KURS KOMPUTEROWY”, „KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”, „NOWOCZESNY HANDLOWIEC-SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA , KASY FISKALNEJ I MINIMUM SANITARNYM”, „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM”,” KURS SPAWACZA METODĄ TIG”, „KURS BUDOWLANY-PRACE WYKOŃCZENIOWE:,
A także warsztaty: „Warsztaty psychologiczne, oraz z doradcą zawodowym, Warsztaty z zakresu socjoterapii i działań o charakterze terapeutycznym”, dla osób niepełnosprawnych- warsztaty rehabilitacyjno-integracyjne-wyjazd rehabilitacyjny do Połczyna Zdroju „Dom Wczasów Dziecięcych”.
Kolejne wsparcie to wprowadzenie opiekuna rodziny do 4 rodzin, działanie to ma na celu wzmocnienie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, celu uświadomienie rodzicom ich roli w poszczególnych etapach rozwoju dziecka, uświadomienie rodzicom, jak ważny wpływ ma dzielenie się swoim czasem z dziećmi na ich rozwój i psychikę.

Wszystkie osoby przystępujące do projektu ukończyły go, co zostało potwierdzone uzyskaniem zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów.


Kurs spawania - metoda TIG

2013-09-27

W okresie od 27.09.2013r. do 18.10.2013r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Ksztłacenia Praktycznego - Klub Europejski prowadzony jest kurs spawacza. W ramach realizowanego projektu w kursie uczestniczą 4 osoby - mężczyźni.
szkolenia - wrzesień

2013-09-16

W okresie od 16.09.2013r. - do 19.09.2013r. odbywają się warsztaty z zakresu socjoterapii i działań o charakterze terapeutycznym. W warsztatach udział biorą cztery rodziny.
Szkolenia

2013-09-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie kontynuując program w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy pod Tytułem : „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin" w okresie od 01.08.2013 roku do 31.08.2013r. zorganizował następujące szkolenia:
1. Kurs " Nowoczesny handlowiec sprzedawca z obsługą komputera , kasy fiskalneji minimum sanitarnych" - przeszkolono 6 osób ,
2. Kurs komputerowy - przeszkolono 3 osoby ,
3. Kurs " Obsługa kas fiskalnych" - przeszkolono 1 osobę.
Ponadto w okresie od 26.8.2013 roku do 30.08.2013 roku zorganizowano dla ośmiu osób " Warsztaty rehabilitacyjno - integracyjne".

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
zapytania ofertowe

2013-04-03Dołączone pliki:

1) zapytania ofertoweRekrutacja

2013-02-12Dołączone pliki:

1) RekrutacjaProgram systemowy

2013-01-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie kontynuował V rok edycję projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wysokość środków rozliczonych wynosiła 229 082,00 zł, w tym wkład własny
(zasiłki celowe) w wysokości 22 908,34 zł.
Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.
W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostało 41 osób, które są gotowe na dokonywanie zmian, chętne do współpracy.
W ramach projektu przeszkolono 41 osób w zakresie:
„MAKIJAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI”, „KURS UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 1KV”, „OPIEKUN DO OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz język niemiecki w opiece i pielęgniarstwie (podstawy)” , „KURS KOMPUTEROWY”,”WIZAŻ I PIELĘGNACJA URODY”, PRACOWNIK HURTOWNI MAGAZYNU Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I UPRAWNIENIAMI NA WÓZKI WIDŁOWE”, „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA , KASY FISKALNEJ, FAKTUROWANIEM I KSIĄŻECZKĄ SANEPIDOWSKĄ”, „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH”,
A także warsztaty: „Warsztaty psychologiczne, oraz z doradcą zawodowym, warsztaty z zakresu „DECOUPAGE- RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE”, Warsztaty z zakresu socjoterapii i działań o charakterze terapeutycznym”, dla osób niepełnosprawnych- warsztaty rehabilitacyjno-integracyjne-wyjazd rehabilitacyjny do Połczyna Zdroju „Dom Wczasów Dziecięcych”.
Kolejne wsparcie to wprowadzenie opiekuna rodziny do 4 rodzin, działanie to ma na celu wzmocnienie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, celu uświadomienie rodzicom ich roli w poszczególnych etapach rozwoju dziecka, uświadomienie rodzicom, jak ważny wpływ ma dzielenie się swoim czasem z dziećmi na ich rozwój i psychikę.

Wszystkie osoby przystępujące do projektu ukończyły go, co zostało potwierdzone uzyskaniem zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
projekt systemowy pt. „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin”

2012-03-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie w roku 2012 nadal kontynuuje projekt systemowy pt. „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin”.
Projekt współfinansowany jest Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej.

W roku 2012 41 osób będzie brało udział w projekcie, w tym 4 osoby niepełnosprawne ,4 rodziny objęte pomocą opiekuna rodziny.
MOPS w Świdwinie planuje zorganizować następujące kursy oraz warsztaty:
-warsztaty psychologiczne,
_warsztaty z doradcą zawodowym,
-warsztaty rehabilitacyjno-integracyjne- wyjazd rehabilitacyjny kilkudniowy do Połczyna Zdroju –„Dom Wczasów Dziecięcych-w Połczynie Zdroju”dla 4 osób niepełnosprawnych,
-warsztaty z zakresu socjoterapii i działań o charakterze terapeutycznym- połączone z wyjściem na basen i kulki dla dzieci, dla 4 rodzin objętych opiekunem rodziny,
-warsztaty z zakresu rękodzieło artystyczne,
Szkolenia/kursy:
-Kurs Kosmetyczny-wizaż i pielęgnacja urody, przedłużanie i stylizacja paznokci.
-Opiekun do osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego,
-Kierowca-operator wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem silnikowym,
-Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej, fakturowaniem i książeczką sanepidowską,
-pracownik hurtowni magazynu, z obsługą komputera, kasy fiskalnej i uprawnienia na wózki widłowe,
-Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV
Kurs komputerowy,

Projekt tradycyjnie zakończy się spotkaniem promocyjno-integracyjnym z małym poczęstunkiem- kawa ciastko,w spotkaniu wezmą udział wszyscy tegoroczni beneficjenci, Kierownik MOPS, pracownicy socjalni, koordynator projektu oraz zaproszeni goście.
Spotkanie ma na celu omówienie zrealizowanych w danym roku działań, wręczenie dyplomów oraz małych upominków      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji