Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2019-02-22
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Luty 2019
  Aktualności

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KONKURSOWEGO

2019-02-19

I KWARTAŁ 2019r. - DIAGNOZA:

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Spotkania w dniach 18, 19, 25, 26 lutego 2019r. od 16:00 do 20:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM
Spotkania w dniu 26 lutego 2019r. w godzinach od 13:00 do 18:00 oraz 27 lutego 2019r. od 8:00 do 18:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Termin realizacji treningu dla osób zarejestrowanych w PUP III profil: 04-08.03.2019r.
Termin realizacji treningu dla osób nieaktywnych zawodowo: 25-29.03.2019r.
Miejsce realizacji treningu: sala internatu przy Technikum Mechanizacji Rolnictwa ul. Szczecińska 88, Świdwin.

II KWARTAŁ 2019r.

TRENING KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH
Termin realizacji treningu dla osób zarejestrowanych w PUP III profil: 15-19.04.2019r.
Termin realizacji treningu dla osób nieaktywnych zawodowo: 01-05.04.2019r.
Miejsce realizacji treningu: sala internatu przy Technikum Mechanizacji Rolnictwa ul. Szczecińska 88, Świdwin.

TRENING PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH
Termin realizacji treningu dla osób zarejestrowanych w PUP III profil: 03-07.06.2019r.
Termin realizacji treningu dla osób nieaktywnych zawodowo: 15-19.04.2019r.
Miejsce realizacji treningu: sala internatu przy Technikum Mechanizacji Rolnictwa ul. Szczecińska 88, Świdwin.

III KWARTAŁ 2019r.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Termin realizacji poradnictwa dla osób zarejestrowanych w PUP III profil: 14.06.2019r. oraz 01-03.07.2019r.
Termin realizacji poradnictwa dla osób nieaktywnych zawodowo: 03-05.07.2019r. oraz 8.07.2019r.
Miejsce realizacji treningu: sala internatu przy Technikum Mechanizacji Rolnictwa ul. Szczecińska 88, Świdwin.

INDYWIDUALNE DWORACTWO TRENERA PRACY
Termin realizacji poradnictwa dla osób zarejestrowanych w PUP III profil: 13-17.05.2019r. oraz 20-21.05.2019r.
Termin realizacji poradnictwa dla osób nieaktywnych zawodowo: 15-18.07.2019r.
Miejsce realizacji treningu: sala internatu przy Technikum Mechanizacji Rolnictwa ul. Szczecińska 88, Świdwin

SZKOLENIE ZAWODOWE
Termin realizacji 01-30.09.2019r.

IV KWARTAŁ 2019r.

STAŻ ZAWODOWY
Płatny trzymiesięczny staż zawodowy w terminie 01.10.2019r. – 31.12.2019r.
INFORMACJA

2019-02-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 w dniach:
* od 20.02.2019r. – 22.02.2019r. odbędą się indywidualne spotkania z pedagogiem
* od 25.02.2019r. - 26.02.2019r. odbędą się indywidualne spotkania z psychologiem
w ramach identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników II edycji projektu.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2.

Koordynator projektu
Alina Kowalska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2019-02-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) na:

„Codzienną dostawę żywności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

składającym się z dziewięciu części:

I. CZĘŚĆ „Mięsa i wędliny”:
„PAULADROB” Bachorowska & Bachorowski Spółka Jawna , ul. Niedziałkowskiego 13, 78-300 Świdwin.

II. CZĘŚĆ „Pieczywo”:
Produkcja – Handel „GAMA” spółka cywilna B. Jeż, O. Jeż ul. Leśna 25A 72-315 Resko.

III. CZĘŚĆ „Ryby”:
Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Spółka Jawna, ul Polna 10,78-300 Świdwin.

IV. CZĘŚĆ „Nabiał”:
AKA Spółka z o. o., ul. Szczecińska 8-10, 75-120 Koszalin, Magazyn Świdwin, ul. Połczyńska 19a, 78-300 Świdwin.

V. CZĘŚĆ „Jaja”:
PH „TORKAN” spółka cywilna, Piwosz i Janiszewski, ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin.

VI. CZĘŚĆ „Artykuły różne”:
W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal, Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin

VII. CZĘŚĆ „Warzywa i owoce”:
PH „TORKAN” spółka cywilna, Piwosz i Janiszewski, ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin.

VIII. CZĘŚĆ „Ziemniaki”:
PH „TORKAN” spółka cywilna, Piwosz i Janiszewski, ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin.

IX. CZĘŚĆ „Mrożonki”:
PHU BAMBINO S.C. M. Lewandowski, D. Lewandowska, ul. Jodłowa 6 , 89-310 Łobżenica, Filia w Kołobrzegu, ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg.
Projekt "Rodzina to podstawa"

2019-02-05

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 w dniu 11.02.2019r. o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie organizacyjno-informujące dla osób zakwalifikowanych do II edycji projektu.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2.

Koordynator projektu
Alina Kowalska
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

2019-01-30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Codzienną dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

składającym się z dziewięciu części najkorzystniejszą ofertę złożyli:

I. CZĘŚĆ „Mięsa i wędliny”:
„PAULADROB” Bachorowska & Bachorowski Spółka Jawna, ul. Niedziałkowskiego 13, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 102 322,50 zł

II. CZĘŚĆ „Pieczywo”:
Piekarnia Produkcja – Handel „GAMA” spółka cywilna B. Jeż, O. Jeż ul. Leśna 25A 72-315 Resko, wartość oferty: 18 500,00 zł

III. CZĘŚĆ „Ryby”:
Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Spółka Jawna, ul Polna 10,78-300 Świdwin, wartość oferty: 20 370,00 zł

IV. CZĘŚĆ „Nabiał”:
AKA Spółka z o. o., ul. Szczecińska 8-10, 75-120 Koszalin, wartość oferty: 18951,00 zł

V. CZĘŚĆ „Jaja”:
PH „TORKAN” spółka cywilna, Piwosz i Janiszewski, ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 3 150,00 zł

VI. CZĘŚĆ „Artykuły różne”:
W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal, Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 101 206,55 zł

VII. CZĘŚĆ „Warzywa i owoce”:
PH „TORKAN” spółka cywilna, Piwosz i Janiszewski, ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 44 760,00 zł

VIII. CZĘŚĆ „Ziemniaki”:
PH „TORKAN” spółka cywilna, Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 34 600,00 zł

IX. CZĘŚĆ „Mrożonki”:
PHU BAMBINO S.C. M. Lewandowski, D. Lewandowska, ul. Jodłowa 6, 89-310 Łobżenica, Filia w Kołobrzegu ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg, wartość oferty: 6 503,90 zł
Projekt "Stawiam na siebie"

2019-01-23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest realizatorem projektu konkursowego „STAWIAM NA SIEBIE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich kompetencje społeczne oraz konkurencyjność na rynku pracy.
Całkowita wartość projektu: 504.553,82 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 428.870,74zł.
Realizacja projektu odbywa się w dwóch edycjach. W grudniu 2018 roku zakończyła się pierwsza edycja projektu. Brało w niej udział 18 osób, 6 mężczyzn i 12 kobiet nie pracujących, nieaktywnych zawodowo lub zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w III profilu.
Uczestnicy projektu brali udział w Treningu kompetencji życiowych, Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Treningu podstaw przedsiębiorczych, skorzystali z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i doradztwa trenera pracy. 15 beneficjentów nabyło kompetencje i umiejętności społeczne. 14 beneficjentów ukończyło szkolenia zawodowe: kurs sprzedawcy, kurs komputerowy, kurs kosmetyczny, zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe adekwatne do rynku pracy. 7 uczestników projektu odbyło trzymiesięczny staż zawodowy u lokalnych pracodawców, nabyło doświadczenie zawodowe i umiejętności na danym stanowisku pracy.
Obecnie trwa nabór do 2 edycji realizacji projektu. Osoby nie pracujące, zamieszkujące na terenie miasta Świdwin i korzystające z pomocy społecznej tutejszego Ośrodka chętne do udziału w projekcie zachęcamy do składania ankiet rekrutacyjnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Koordynator projektu
Anna Zdunek
Informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego

2019-01-23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że dnia 22.01.2019roku o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert z postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Codzienną dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”

składającego się z dziewięciu części.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia w wysokości 380 000 PLN (bez VAT).

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Codzienną dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie” składającym się z dziewięciu części oferty złożyli:

I. CZĘŚĆ „Mięsa i wędliny”:
1. „PAULADROB” Bachorowska i Bachorowski Spółka Jawna , ul. Niedziałkowskiego 13, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 102 322,50 zł
2. Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” Spółka Jawna , J. Patruś i R. Bączyński, Ząbrowo 30, 78-120 Gościno, wartość oferty: 112 487,00 zł

II. CZĘŚĆ „Pieczywo”:
1. Ciastkarnia – Piekarnia, Hurtownia Artykułów Spożywczych, mgr inż. Wiesław Żelek, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, wartość oferty: 25 481,78 zł
2. Piekarnia Produkcja – Handel „GAMA” spółka cywilna B. Jeż, O. Jeż ul. Leśna 25A 72-315 Resko, wartość oferty : 18 500,00 zł

III. CZĘŚĆ „Ryby”:
1. Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Spółka Jawna, ul Polna 10,78-300 Świdwin, wartość oferty: 20 370,00 zł

IV. CZĘŚĆ „Nabiał”:
1. Hurtownia Wielobranżowa „ROJAN” Spółka Jawna , J. Patruś i R. Bączyński, Ząbrowo 30, 78-120 Gościno, wartość oferty: 21 734,50 zł
2. P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin , wartość oferty: 12 748,50 zł
3. AKA Spółka z o.o. ul. Szczecińska 8-10 , 75-120 Koszalin, wartość oferty: 18 951,00 zł

V. CZĘŚĆ „Jaja”:
1. PH „TORKAN” spółka cywilna, Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 3 150,00zł.

VI. CZĘŚĆ „Artykuły różne”:
1. Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Spółka Jawna, ul Polna 10, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 130 997,55 zł
2. W.P.H. „DRAGON” Hurt – Detal , Monika Szczepanik, ul. Kościuszki 15, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 101 206,55 zł

VII. CZĘŚĆ „Warzywa i owoce”:
1. PH „TORKAN” spółka cywilna, Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 44 760,00

VIII. CZĘŚĆ „Ziemniaki”:
1. PH „TORKAN” spółka cywilna, Piwosz i Janiszewski , ul. Kościuszki 15A, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 34 600,00zł

IX. CZĘŚĆ „Mrożonki”:
1. PHU BAMBINO S.C. M. Lewandowski, D. Lewandowska, ul. Jodłowa 6 , 89-310 Łobżenica, Filia w Kołobrzegu ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg, wartość oferty: 6 503,90 zł
2. Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR”, E. i M. Dziołak, Spółka Jawna, ul. Polna 10, 78-300 Świdwin, wartość oferty: 7 321,50 zł.
„ RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2019-01-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 30 osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
Realizacja projektu odbywa się w dwóch edycjach w roku 2018 i 2019 na terenie Miasta Świdwina. Projekt skierowany jest do rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin z niepełnosprawnym członkiem, rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy domowej. W 2018 roku w projekcie brało udział 16 osób / 11 kobiet i 5 mężczyzn /.
Uczestnicy projektu objęci byli następującymi formami wsparcia:
- Treningiem Kompetencji Życiowych
- Treningiem Umiejętności Społecznych
- Treningiem Komunikacji Partnerskiej
- Treningiem Kompetencji Rodzicielskich
- Treningiem w zakresie zastępowania agresji z treningiem prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego
- Treningiem w formie wyjazdowej w zakresie budowania kompetencji społeczno-kulturowej
- Treningiem asertywności dla osób doznających przemocy domowej
- Coachingiem rodzicielskim
- Poradnictwem rodzinnym w formie indywidualnych spotkań z prawnikiem, psychologiem, pedagogiem
- Organizacją grup samopomocowych
Ponadto uczestnicy projektu objęci byli wsparciem ze strony asystenta rodziny i pracownika socjalnego.
Projekt przyczynia się do poprawy jakości opieki sprawowanej przez rodziców, ogranicza powstawanie sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz umożliwia przezwyciężenie trudności opieki wychowawczej, wzmacnia więzi rodzinne.
W chwili obecnej trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do składania ankiet rekrutacyjnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.
Koordynator projektu
Alina Kowalska
Ogłoszenie

2019-01-15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Codzienną dostawę żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin lub na stronie internetowej MOPS http:\\ www.swidwin.mopsinfo.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie/, oznaczonej: Oferta na „Codzienną dostawę artykułów spożywczych” Nie otwierać przed 22.01.2019r. godz.10.30.
Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i dokładny adres oferenta (pieczątkę firmową).

Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: sekretariat – w terminie do dnia 22.01.2019r. do godz. 10.00 lub przesłać pocztą (liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.

Dołączone pliki:

1) SIWZ 2019
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2
4) Załącznik nr 3
5) Załącznik nr 4
6) Załącznik nr 5INFORMACJA

2018-12-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 odbywać się będzie w dniu 07.12.2018r. i 13.12.2018r. – Poradnictwo rodzinne – indywidualne spotkania z prawnikiem.
Spotkania odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2 w godzinach od 7:30 - 19:00.
Koordynator projektu
Alina Kowalska
OGŁOSZENIE

2018-10-25

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE ZAPRASZA OSOBY I RODZINY , KTÓRE CHCIAŁYBY UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE
„RODZINA TO PODSTAWA”

DO POBIERANIA I SKŁADANIA ANKIET REKRUTACYJNYCH


INFORMACJI DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PROJEKTU UDZIELAJĄ : ANNA ZDUNEK , ALINA KOWALSKA – POKÓJ NR 6

Dołączone pliki:

1) Ankieta
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (12-89 z 89)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji