Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2018-10-23
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Październik 2018
  Aktualności

INFORMACJA

2018-10-15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 odbędą się w dniach 14.04.2018r.-15.04.2018r.
-Indywidualne spotkania z psychologiem
-Spotkania odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2 w godzinach od 9:00-20:00.
Koordynator projektu Alina Kowalska
Informacja

2018-10-07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego siedmiu uczestników projektu od 01 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. odbywa staże zawodowe u lokalnych pracodawców. W trakcie odbywania stażu Uczestnicy Projektu nabędą konkretną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku i tym samym doświadczenie zawodowe adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Koordynator projektu A . Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
„ RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2018-10-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W dniach 21-22.09.2018r. uczestnicy projektu wraz z dziećmi udali się na dwudniowy wyjazd do urokliwej nadmorskiej miejscowości Poddąbie do Ośrodka Wczasowego „ Lazur ”. W wyjeździe uczestniczyło 12 osób dorosłych oraz 23 dzieci. W trakcie pobytu odbyły się warsztaty dla rodziców prowadzone przez dwóch trenerów oraz zajęcia dla dzieci prowadzone przez animatorów zabaw dla dzieci. Dla dorosłych odbyły również indywidualne konsultacje na temat rozwiązywania problemów, prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz możliwości podnoszenia jakości życia. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję do integracji oraz odpoczynku od trosk dnia codziennego. Wspólny wyjazd wzmocnił więzi rodzinne. Podczas wyjazdu wszystkim towarzyszyła miła atmosfera i dobra zabawa.

Koordynator projektu
Alina Kowalska

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
OGŁOSZENIE

2018-10-02

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE ZAPRASZA OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE \"STAWIAM NA SIEBIE\" AKTYWIZUJĄCEGO SPOŁECZNIE I ZAWODOWO DO POBIERANIA I SKŁADANIA ANKIET REKRUTACYJNYCH.

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PLANOWANYCH DZIAŁAŃ UDZIELAJĄ ANNA ZDUNEK, ALINA KOWALSKA – POKÓJ NR 6

Dołączone pliki:

1) FORMULARZ REKRUTACYJNYInformacja

2018-09-28

W ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w sierpniu 2018 r. uczestnicy projektu otrzymali indywidualne wsparcie trenera pracy. Celem spotkań była poprawa umiejętności poruszania się na rynku pracy, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, w sytuacji uzyskania zatrudnienia, pomoc we wdrożenie się w obowiązki pracownicze, w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, wsparcie w integracji ze współpracownikami i w kontaktach z przełożonymi.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
„ RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2018-09-28

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach kolejnego zadania uczestnicy projektu w okresie od 13.08.2018r. – 17.08.2018r. korzystali z poradnictwa rodzinnego w formie indywidualnych spotkań z pedagogiem. Celem spotkań było wspomaganie rodziców w radzeniu sobie z szeroko pojętymi trudnościami wychowawczymi. Wsparcie dotyczyło między innymi uświadamiania prawdopodobnych źródeł nieprawidłowości, korygowanie metod wychowawczych, budowanie kontaktu z dziećmi, radzeniem sobie w własnymi emocjami związanymi z ponoszeniem porażek w egzekwowaniu norm i zasad. Z poradnictwa rodzinnego skorzystało 15 uczestników projektu. W okresie od 08.08.2018r. do 23.08.2018r. odbyło się pięć spotkań „ Organizacji grup samopomocowych”. Celem organizacji grup samopomocowych była pomoc samym sobie w kręgu osób dotkniętych takim samym problemem, służyło wymianie doświadczeń z innymi ludźmi , którzy borykają się z takimi samymi problemami. Wymianie użytecznych informacji, szukanie wspólnymi siłami rozwiązań. W spotkaniach organizacji grup samopomocowych uczestniczyło 12 uczestników projektu. W okresie 27.08.2017r. do 31.08.2018r. w ramach kolejnego zadania odbył się „Trening asertywności dla osób doznających przemocy w rodzinie.” W zajęciach uczestniczyły dwie osoby. W okresie od 03.09.2018r. do 07.09.2018r. odbył się „ Trening kompetencji rodzicielskich ”. Celem spotkań było przygotowanie uczestników projektu do podjęcia zwiększonej aktywności życiowej szczególnie w środowisku rodzinnym. Podniesienie poziomu kompetencji rodzicielskich oraz satysfakcji bycia rodzicem. Celem spotkań było również dostarczenie wiedzy w zakresie metod i technik wychowania, technik aktywnego słuchania i wyrażania swoich emocji. Nauczenie umiejętności wyrażenia rodzicielskich oczekiwań i ograniczeń, nauczenie umiejętności wyznaczania granic w relacjach rodzinnych.
Koordynator projektu Alina Kowalska

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Informacja

2018-09-28

W ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w sierpniu 2018 r. uczestnicy projektu otrzymali indywidualne wsparcie trenera pracy. Celem spotkań była poprawa umiejętności poruszania się na rynku pracy, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, w sytuacji uzyskania zatrudnienia, pomoc we wdrożenie się w obowiązki pracownicze, w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, wsparcie w integracji ze współpracownikami i w kontaktach z przełożonymi.
Koordynator projektu Anna Zdunek
Informacja

2018-09-15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbędzie się
Szkolenie : obsługa koparko - ładowarki
w terminie od 26.09-12.10.2018 r.
w sali w Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim ul. Złocieniecka 22g.
w godzinach od 14:00 do 20:00.
Informacja

2018-09-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbędzie się
Szkolenie : Sprzedawca
w terminie od 09-17.09.2018 r.
w sali w Zespole Szkół Zawodowych w Połczynie Zdroju, ul. Grunwaldzka 34 w godzinach od 8:00 do 14:00.
Informacja

2018-09-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbędzie się
Szkolenie : Kurs komputerowy
w terminie od 04-27.09.2018 r.
w sali w Zespole Szkół Zawodowych w Świdwinie, ul. Szczecińska 88 w godzinach od 8:00 do 14:00.
Informacja

2018-08-15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbędą się
Indywidualne spotkania z psychologiem
Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 5 godzin dla uczestnika projektu
Grupa uczestników projektu nieaktywnych zawodowo i zarejestrowanych w PUP ( z III profilu) w terminie od 24,27-31.08.2018 r.
w sali w Zespole Szkół Zawodowych w Świdwinie, ul. Szczecińska 88 w godzinach od 8:00 do 20:00.
„ RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2018-08-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach kolejnego zadania uczestnicy projektu w okresie od 9.07.2017r. – 31.07.2018r. korzystali z poradnictwa rodzinnego w formie indywidualnych spotkań z pedagogiem. Był to cykl spotkań mający na celu wspomaganie rodziców w radzeniu sobie z szeroko pojętymi trudnościami wychowawczymi. Wsparcie dotyczyło między innymi uświadamiania prawdopodobnych źródeł nieprawidłowości, korygowanie metod wychowawczych, budowanie kontaktu z dziećmi, radzeniem sobie w własnymi emocjami związanymi z ponoszeniem porażek w egzekwowaniu norm i zasad. W dniach 14.07.2018r. – 15.07.2018r. odbył się „ Trening w zakresie zastępowania agresji z treningiem prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Celem spotkań było nabycie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, radzenie sobie z emocjami i stresem, rozwiązywanie problemów , nauczenie samokontroli. W trakcie spotkań uczestnicy projektu podnieśli świadomość dotyczącą znaczenia aktywności ruchowej i prozdrowotnego stylu życia. Trening miał również na celu wskazanie sposobów na utrzymywanie sprawności i dobrego samopoczucia psychofizycznego. W dniach 17-19.07.2018r. dla uczestników projektu odbyła się w V sesja coachingu rodzicielskiego. Były to indywidualne spotkania rozwojowe dla rodziców. Uczestnicy projektu pracowali nad własnym rozwojem: pewnością siebie, organizacją własnego czasu, postawieniem celów życiowych i zawodowych. Spotkania dodawały większej motywacji i mobilizowały do działania. Z coachingu rodzicielskiego 15 uczestników projektu otrzymało certyfikaty.
Koordynator projektu Alina Kowalska
Informacja

2018-08-03

Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2018 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych należy składać w pokoju nr 2 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.15 do 15.15.
Informacja

2018-08-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbędą się
Indywidualne spotkania z trenerem pracy
Usługa szkoleniowa obejmuje łącznie 5 godzin dla uczestnika projektu
Grupa uczestników projektu nieaktywnych zawodowo i zarejestrowanych w PUP ( z III profilu) w terminie od 6-14.08.2018 r.
w sali w Zespole Szkół Zawodowych w Świdwinie, ul. Szczecińska 88 w godzinach od 9:00 do 20:30
„ RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2018-07-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że jest realizatorem projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W dniach 04.06.2018r.-08.06.2018r. dla uczestników projektu odbył się „ Trening umiejętności społecznych” w formie zajęć grupowych. Celem zajęć była budowa i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym ,podniesienie samoświadomości uczestników tj. rozumienia swojej indywidualności, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozumienia zasad i wartości jakimi kierują się w życiu , budowa i podniesienie poczucia własnej wartości oraz umiejętność wyznaczania swoich celów życiowych i ich skutecznej realizacji. W ramach kolejnego zadania uczestnicy projektu w dniach 12.06.2018r.-14.06.2018r. uczestniczyli w IV sesji coachingu rodzicielskiego. Były to indywidualne spotkania rozwojowe dla rodziców. Uczestnicy projektu pracowali nad własnym rozwojem: pewnością siebie, organizacją własnego czasu, postawieniem celów życiowych i zawodowych. Spotkania dodają większej motywacji i mobilizują do działania.
Koordynator projektu Alina Kowalska
„Stawiam na Siebie”

2018-07-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest realizatorem projektu konkursowego pn. „Stawiam na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego. W ramach projektu odbył się Trening kompetencji życiowych. Obejmował naukę i przywrócenie samodzielności życiowej, zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót lub właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym, podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie roli czasu i podziału obowiązków w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej.
Koordynator Anna Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (17-62 z 62)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji