Internetowy serwis informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 2019-06-19
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Zespół interdyscyplinarny do           spraw przemocy
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
      DDPS w Świdwinie
      O nas
      Aktualności DDPS
      Kontakt
Czerwiec 2019
  Aktualności

MOPS REALIZUJE KOLEJNY ETAP PROJEKTU SOCJALNEGO

2019-06-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Świdwinie, 21 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Świdwinie realizuje projekt socjalny pn. „Jestem obywatelem tej społeczności” skierowanym do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Pracownikami socjalnymi bezpośrednio zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia są Joanna Kosobucka oraz Anna Żebryk.

Celem projektu socjalnego jest zniwelowanie poczucia wyobcowania społecznego i integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie z aktywną zawodowo społecznością lokalną. Pomysł na realizację takiego projektu jest efektem przeprowadzonych badań ankietowych wśród osób korzystających z pomocy społecznej. Wyniki tych badań pokazały, że beneficjenci projektu są szczególnie zainteresowani specyfiką pracy szeroko pojętych służb mundurowych.

Projekt realizowany jest w trzech etapach. Pierwszym z nich było spotkanie w jednostce wojskowej 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, drugim etapem było spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

Kolejnym, ostatnim etapem było spotkanie dnia 14.06.2019r. w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Podczas spotkania przedstawiciele straży pożarnej zapoznali beneficjentów projektu ze specyfiką służby strażaków. W bardzo interesujący sposób opowiedzieli nam o zadaniach, które wykonują. Strażacy przypomnieli beneficjentom projektu o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, starali się uświadomić słuchaczom jakie są najczęściej spotykane zagrożenia oraz jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu, którego na co dzień używają w swojej pracy strażacy. Każdy z beneficjentów mógł wsiąść do wozu strażackiego oraz przymierzyć ubranie strażackie z pełnym osprzętem, w którym strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych. Zaprezentowano nam ciężki sprzęt, który strażacy wykorzystują np. przy ratowaniu ludzi z wypadków w ruchu lądowym.

Ogromną atrakcją spotkania były małe zawody, które zorganizowali nam strażacy, polegające na trafieniu wodą z węża strażackiego do wyznaczonego celu, tak by usunąć przeszkodę.

Strażacy wykazali się dużym zrozumieniem, akceptacją i poszanowaniem wobec beneficjentów.

Za pomoc w organizacji spotkania dziękujemy Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie oraz opiekunom grupy.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
INFORMACJA

2019-06-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje o zmianie terminu odbywania się „Treningu w zakresie zastępowania agresji z treningiem prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego” w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020.
Zajęcia odbywać się będą w dniach 24.06.2019r.-26.06.2019r.
Za zmianę terminu spotkań bardzo przepraszamy.
Koordynator projektu
Alina Kowalska
MOPS REALIZUJE KOLEJNY ETAP PROJEKTU SOCJALNEGO

2019-06-03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Świdwinie, 21 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Świdwinie realizuje projekt socjalny pn. „Jestem obywatelem tej społeczności” skierowanym do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Pracownikami socjalnymi bezpośrednio zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia są Joanna Kosobucka oraz Anna Żebryk.

Celem projektu socjalnego jest przełamanie poczucia wyobcowania społecznego i integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie z aktywną zawodowo społecznością lokalną. Pomysł na realizację takiego projektu jest efektem przeprowadzonych badań ankietowych wśród osób korzystających z pomocy społecznej. Wyniki tych badań pokazały, że beneficjenci projektu są szczególnie zainteresowani specyfiką pracy szeroko pojętych służb mundurowych.

Projekt realizowany jest w etapach. Pierwszym z nich było spotkanie w jednostce wojskowej 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Kolejnym etapem było spotkanie dnia 27.05.2019r. z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie, którzy zostali zaproszeni do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie. Podczas spotkania przedstawiciele policji zapoznali beneficjentów projektu ze specyfiką służby w policji. Tematem spotkania m.in. było bezpieczeństwo na wypadek różnych zdarzeń losowych. Funkcjonariusze przypomnieli beneficjentom o przepisach ruchu drogowego dotyczących pieszych, rowerzystów i kierowców oraz przestrzegali przed oszustami. Policjanci starali się uświadomić słuchaczom jakie są najczęściej spotykane zagrożenia oraz jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród uczestników projektu opowiadania o codziennej pracy policji.

Atrakcją spotkania była obecność specjalnie wyszkolonego psa do wykonywania zadań związanych z egzekwowaniem prawa lub zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego ludzi, będącego na służbie w policji.

Uczestnicy projektu zostali także zaproszeni przez komendanta KPP w Świdwinie do spotkania na terenie jednostki policji.

Za pomoc w organizacji spotkania dziękujemy Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie oraz Panu Remigiuszowi Warcholskiemu – TV REGA, za bezinteresowne zaangażowanie się w realizację oprawy audiowizualnej projektu.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Realizacja projektu socjalnego

2019-05-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Świdwinie, 21 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Świdwinie realizuje projekt socjalny pn. „Jestem obywatelem tej społeczności” skierowanym do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.
Pracownikami socjalnymi bezpośrednio niezagazowanymi w realizację przedsięwzięcia są Joanna Kosobucka oraz Anna Żebryk.
Celem projektu socjalnego jest przełamanie poczucia wyobcowania społecznego i integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie z aktywną zawodowo społecznością lokalną. Pomysł na realizację takiego projektu jest efektem przeprowadzonych badań ankietowych wśród osób korzystających z pomocy społecznej. Wyniki tych badań pokazały, że beneficjenci projektu są szczególnie zainteresowani specyfiką pracy szeroko pojętych służb mundurowych.
Projekt realizowany będzie w etapach. Pierwszym z nich było spotkanie w jednostce wojskowej 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Dnia 22.05.2019r. uczestnicy projektu udali się do jednostki wojskowej gdzie zwiedzili Salę Tradycji i obejrzeli prezentację audiowizualną. Zwiedzili hangar lotniczy i obejrzeli z bliska wnętrza samolotów. Następnie udali się do tzw. Domku Pilota, gdzie zapoznali się z etapami przygotowań pilotów do lotów. Pobyt na płycie lotniska uatrakcyjniony był startami samolotów w ramach ćwiczeń, co było dla beneficjentów miłym zaskoczeniem i wzbudziło duże zainteresowanie.
Uczestnicy projektu zostali serdecznie przyjęci przez żołnierzy jednostki wojskowej, za co im dziękujemy.
Za pomoc w organizacji spotkania dziękujemy Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie i opiekunom grupy oraz Dowódcy 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie za współpracę w realizacji projektu. Pragniemy również serdecznie podziękować Panu Remigiuszowi Warcholskiemu – TV REGA, za bezinteresowne zaangażowanie się w realizację oprawy audiowizualnej projektu.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
„RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2019-05-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że realizuje II edycję projektu konkursowego pn. „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Informujemy, że w ramach realizacji projektu w dniach 25 .03.2019r.– 29.03.2019r. oraz w dniach 23.04.2019r.-27.04.2019r odbył się „Coaching rodzicielski” w formie indywidualnych spotkań rozwojowych dla rodziców. W trakcie spotkań uczestnicy projektu pracowali nad własnym rozwojem: pewnością siebie, organizacją czasu wolnego, postawieniem celów życiowych i zawodowych. Spotkania dodawały uczestnikom projektu większej motywacji i mobilizują do działania. Z coachingu rodzicielskiego skorzystało 14 uczestników projektu. W dniach od 06.05.2019r. – 10.05.2019r. odbył się „Trening umiejętności społecznych” w formie zajęć grupowych. Celem zajęć było budowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym, podniesienie samoświadomości uczestników tj. rozumienia swojej indywidualności, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozumienia zasad i wartości jakimi kierują się w życiu, budowanie i podniesienie poczucia własnej wartości oraz umiejętność wyznaczania swoich celów życiowych i ich skutecznej realizacji. W w/w zajęciach uczestniczyło 13 osób, które otrzymały certyfikaty. W dniach 13.05.2019r. – 17.05.2019r.odbył się „Trening kompetencji rodzicielskich” w formie zajęć grupowych. Celem spotkań było przygotowanie uczestników projektu do podjęcia zwiększonej aktywności życiowej szczególnie w środowisku rodzinnym. Podniesienie poziomu kompetencji rodzicielskich oraz satysfakcji bycia rodzicem. Celem spotkań było również dostarczenie wiedzy w zakresie metod i technik wychowywania, technik aktywnego słuchania i wyrażania swoich emocji. Nauczenie umiejętności wyrażania rodzicielskich oczekiwań i ograniczeń, nauczenie umiejętności wyznaczania granic w relacjach rodzinnych. W w/w treningu brało udział 11 uczestników projektu, którzy otrzymali certyfikaty. W ramach realizacji projektu 15 rodzin objętych jest wsparciem asystenta rodziny.
Ponadto informujemy, że w kolejnych miesiącach w ramach realizacji projektu dla uczestników projektu są zaplanowane kolejne działania.

Koordynator projektu
Alina Kowalska
INFORMACJA

2019-05-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 w dniach 12.06.2019r.-14.06.2019r. odbywać się będzie „Trening w zakresie zastępowania agresji z treningiem prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego” - zajęcia grupowe.
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie ul. Szczecińska 88 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Koordynator projektu
Alina Kowalska
INFORMACJA

2019-05-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 w dniach 17.06.2019r.-19.06.2019r. odbędzie się V sesja „Coachingu rodzicielskiego” - w formie indywidualnych spotkań rozwojowych dla rodziców.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.

Koordynator projektu
Alina Kowalska
INFORMACJA

2019-04-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 w dniach 06.05.2019r.-10.05.2019r. odbywać się będzie „Trening umiejętności społecznych” oraz w dniach 13.05.2019r. – 17.05.2019r. odbywać się będzie „Trening kompetencji rodzicielskich”- zajęcia grupowe.
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie ul. Szczecińska 88 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Koordynator projektu
Alina Kowalska
INFORMACJA

2019-04-17

W terminie od 04-08.03.2019 r. i 25-29.03.2019 r. w ramach realizacji II edycji projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie odbył się Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy uczestników zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, będących w III profilu oddalenia od rynku pracy oraz nieaktywnych zawodowych. W ramach treningu uczestnicy projektu zdobyli wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, na rynku pracy, zainicjowania zmiany w biernej postawie, sposobie myślenia i działania na rzecz postawy otwartości i współpracy, nabyli i wzmocnili umiejętności interpersonalne. Trening miał na celu podniesienie samoświadomości uczestników, wyznaczenie celów do osiągnięcia w życiu osobistym i zawodowym, budowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu zawodowym i przyszłej pracy.
Trening ukończyło 14 osób, które otrzymały certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Koordynator projektu
Anna Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
OGŁOSZENIE

2019-04-17

Miejski ośrodek pomocy społecznej w Świdwinie ogłasza nabór uzupełniający do udziału w projekcie konkursowym "Stawiam na siebie” aktywizującym społecznie i zawodowo.

Zapraszamy do pobierania i składania ankiet rekrutacyjnych.

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PLANOWANYCH DZIAŁAŃ UDZIELAJĄ ANNA ZDUNEK, ALINA KOWALSKA – POKÓJ NR 6
INFORMACJA

2019-04-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 w dniach 23.04.2019r.-27.04.2019r. odbywać się będzie III i IV sesja „Coachingu rodzicielskiego” – indywidualne spotkania rozwojowe dla rodziców.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul.Podwale 2 w godzinach od 8:00 – 17:00 .

Koordynator projektu
Alina Kowalska
"RODZINA TO PODSTAWA” - PROJEKT MOPS

2019-03-21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że realizuje II edycję projektu konkursowego pn. „ Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
W miesiącu lutym zakończyła rekrutacja do II edycji projektu w wyniku, której do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 15 osób w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn. Uczestnicy projektu w ramach ścieżki reintegracji odbyli w dniach 20.02.2019r.-22.02.2019r. indywidualne spotkania z pedagogiem oraz w dniach 25.02.2019r. – 26.02.2019r. indywidualne spotkania z psychologiem. Została przeprowadzona diagnoza potrzeb i potencjałów każdego uczestnika projektu pod względem społecznym, która ma na celu dostosowanie form wsparcia do indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb oraz potencjałów uczestników projektu. W dniach 11.03.2019r. – 13.03.2019r. w ramach realizacji projektu odbył się „Trening kompetencji życiowych” w formie zajęć grupowych. Zajęcia odbywały się w formie pracy szkoleniowo- warsztatowej, które pozwoliły uczestnikom projektu na uzyskanie umiejętności w przygotowaniu do zwiększonej aktywności życiowej, podniesieniu poziomu kompetencji w ustalaniu celów i planów budżetowych, poznaniu metod i technik komunikacji i asertywności, dostarczeniu wiedzy w zakresie technik zarządzania czasem i finansami, nauczeniu umiejętności wprowadzania zmian w życiu.

Koordynator projektu
Alina Kowalska
INFORMACJA

2019-03-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 w dniach 25.03.2019r.-29.03.2019r. odbywać się będzie I i II sesja „Coachingu rodzicielskiego” – indywidualne spotkania rozwojowe dla rodziców.
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie, ul. Szczecińska 88 w godzinach od 8:00-17:00.

Koordynator projektu
Alina Kowalska
INFORMACJA

2019-03-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w dniach od 18 do 27 lutego 2019 roku w ramach realizacji II edycji projektu konkursowego „Stawiam na siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się spotkania uczestników projektu z psychologiem i doradcą zawodowym. Spotkania miały na celu diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu dostosowania form wsparcia adekwatnych do potrzeb beneficjentów projektu.
Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich kompetencje społeczne oraz konkurencyjność na rynku pracy. Grupa uczestników liczy 15 osób, 10 kobiet i 5 mężczyzn z grupy osób nieaktywnych zawodowo oraz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, będących w III profilu oddalenia od rynku pracy.

Koordynator projektu
Anna Zdunek

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
INFORMACJA

2019-02-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina to podstawa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 w dniach 11.03.2019r. - 13.03.2019r. odbywać się będzie "Trening kompetencji życiowych" – zajęcia grupowe.
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie, ul. Szczecińska 88 w godzinach od 8:00-15:00 .

Koordynator projektu
Alina Kowalska

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (16-104 z 104)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, tel. (94)365-26-29, (94)36-538-35

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji